ѷ ⵹ ӡѴ ¹Һҡ㴹Ҿŧҹ ҾԹ ͤ͢ ͧ ѷ ҾԢԷԹԢԷ· 价ӡ Ѵŧ Ѵ ӫ ʹ͢ ͺҧ Ҹê Ѻ͹حҵ ؤŹ鹨դԴҹԴԢԷ µҵ 30,31 (ҵ 69,70) ɻѺ 100,000-800,000 ҷ ͷ駨ӷ駻Ѻ ºѷ дԹõ¨֧شҡó ֧¹ͷҺ
 
 

 
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
 
 
B
1
 
C
1
2
3
4
5
6
8
 
D
 
1
2
3
4
5
8
9
16
17
 
E
1
2
3
4
 
F
1
2
3
 
G
1
 
 
 
Italian Series Ե¹ Թꡫ Թҵ Դѧ
 
 
 
Italian Series Թꡫ͵Դѧ ԹҵԵԴѧ ҨҡԵ
 
 
Product Code : NSC-ITS-001-1560
 
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name : Sanitari Cream
(ҹԷ )
 
Size : 15 X 60 X 1-2 cm.
Color : White ,Cream
 
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-002-1560
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name : San Rocco
(ҹͤ)
 
Size : 15 X 60 X 1-2 cm.
Color : White,Cream
 
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-003-1560
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name : MonteMarble(͹ )
 
Size : 15 X 60 X 1-2 cm.
Color : White ,Cream,Yellow ,Brown
 
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-004-1560
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name :Lorenzo White(Թ Ƿ)
 
Size : 15 X 60 X 1-2 cm.
Color : White ,Cream
 
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-005-1560
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name :Armando WhiteMarble
(Ƿ )
 
Size : 15 X 60 X 1-2 cm.
Color : White , Cream
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-006-1560
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name :Veronica WhiteCream
(ùԡǷ)
 
Size : 15 X 60 X 1-2 cm.
Color : White , Cream
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-007-1560
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name :Marco light Grey (ŷ)
 
Size : 15 X 60 X 1-2 cm.
Color : White , Cream,Grey
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-008-1560
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name :Burano White ( Ƿ)
 
Size : 15 X 60 X 1-2 cm.
Color : White , Cream
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-009-1560
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name :Milano White (Թ Ƿ)
 
Size : 15 X 60 X 1-2 cm.
Color : White , Cream
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-010-1560
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name :Positano White Cream
(쵫Ե Ƿ )
 
Size : 15 X 60 X 1-2 cm.
Color : White , Cream
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-011-1560
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name :Zolando 3D(Ź մ)
 
Size : 15 X 60 X 1-2 cm.
Color : White , Cream
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-012-1560
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name :Francesco (ҹ)
Size : 15 X 60 X 1-2 cm.
Color : White , Cream
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-013-1560
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name :Salerno Brown ( Ǵ)
 
Size : 15 X 60 X 1-2 cm.
Color : Brown
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-014-1560
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name :Boloneya Lime Stone (ŭ⵹)
 
Size : 15 X 60 X 1-2 cm.
Color : Yellow,White , Cream
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-015-1560
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name :White Boloneya Lime Stone (ŭ⵹)
 
Size : 15 X 60 X 1-2 cm.
Color : Yellow,White , Cream
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-016-3030
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name :Corado Grey ( )
Size :30 X 30 X 1-2 cm.
Color : Grey,White
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-017-3030
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name :Turky Travertine (ء ҷչ)
 
Size :30 X 30 X 1-2 cm.
Color : White , Cream
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-018-1560
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name :White Calara (Ƿ)
 
Size : 15 X 60 X 1-2 cm.
Color : White , Cream
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-019-3030
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name :Italian Black (Ե¹)
 
Size :30 X30 X 1-2 cm.
Color : White , Cream
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-020-1560
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name :Larmera Grey (Ƿ)
 
Size : 15 X 60 X 1-2 cm.
Color : White , Cream
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-021-1560
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name :Cream Lasadto (ҫ)
 
Size : 15 X 60 X 1-2 cm.
Color : White , Cream
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-022-1560
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name :Cream Spain ( ໹)
 
Size : 15 X 60 X 1-2 cm.
Color : White , Cream
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-023-1560
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name :Valentino Cream (Ź)
 
Size : 15 X 60 X 1-2 cm.
Color : White , Cream
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-024-1560
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name :Corado Grey ( )
 
Size : 15 X 60 X 1-2 cm.
Color : White , Cream
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-025-1560
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name :Grey Lamoss ()
 
Size : 15 X 60 X 1-2 cm.
Color : White , Cream
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-026-3030
Italian Series (Ե¹ )
 
Product Name :Grey Vien Turky (ǹء)
 
Size :30 X30 X 1-2 cm.
Color : White , Cream
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-027-1560
Product Name :Cream Marfel ()
 
Size : 15 X 60 X 1-2 cm.
Color : White , Cream
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-028-1560
Product Name :Cream Yellow Marble ( )
 
Size : 15 X 60 X 1-2 cm.
Color : White , Cream
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-029-1560
Product Name :White Cream Greece (Ƿ ա)
 
Size : 15 X 60 X 1-2 cm.
Color : White , Cream
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ
 
 
 
 
Product Code : NSC-ITS-030-3030
Product Name :White Grey Wave Marble
(Ƿ ǿ )
 
Size :30 X30 X 1-2 cm.
Color : White , Cream
Price : Ҥ 2,750 ҷ/.
Ŵ 2,350 ҷ/ .
 
ҤҹѧŤ 7 %
ҢԹҤԴзҧԧ