บริษัท เนเชอรัล สโตน เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่าหากผู้ใดนำเอาภาพผลงาน ภาพสินค้า หรือข้อความใดๆ ของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นภาพลิขสิทธิ์และสินค้าลิขสิทธิ์โดยทั้งสิ้น ไปทำการ ดัดแปลง แก้ไข ตัดต่อ ทำซ้ำ เพื่อเสนอขาย หรือแอบอ้าง หรือเผยแพร่ต่อสาธารชน โดยไม่ได้รับอนุญาติ บุคคลนั้นจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ตามกฏหมายตามมาตรา 30,31 (มาตรา 69,70) มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000-800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฏหมายจนถึงที่สุดไม่ว่ากรณีใด ๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 

 
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
 
 
B
1
 
C
1
2
3
4
5
6
8
 
D
 
1
2
3
4
5
8
9
16
17
 
E
1
2
3
4
 
F
1
2
3
 
G
1
 
 
 
ภาพดอกไม้และธรรมชาติ Page.1
 
 
     ชมตัวอย่างการติดตั้งภาพประติมากรรมด้านล่าง
 
 
 
  CODE : PTC-N037-0053 New!!
  ภาพบัวสี่เหล่า
  สีทรายเหลืองธรรมชาติ
  ขนาด 80*120 ซ.ม.
  ราคา 4,200.- บาท
 
 
 
  CODE : PTC-N037-0054 New!!
  ภาพบัวสี่เหล่า
  สีอะคริลิค
  ขนาด 80*120 ซ.ม.
  ราคา 4,500.- บาท
 
  CODE : PTC-N004-0001
  ภาพป่าบัว
  สีทรายเหลืองธรรมชาติ
  ขนาด 80*150 ซ.ม.
  ราคา 5,500.- บาท
 
 
 
CODE : PTC-N004-0002
ภาพป่าบัว
สีดำปัดทอง
ขนาด 80*150 ซ.ม.
ราคา 5,800.- บาท
 
   CODE : PTC-N004-0003
   ภาพป่าบัว
   สีอะคริลิค
   ขนาด 80*150 ซ.ม.
   ราคา 5,800.- บาท
 
 
 
   CODE : PTC-N004-0004
   ภาพป่าบัว
   สีอะคริลิค
   ขนาด 80*150 ซ.ม.
   ราคา 5,800.- บาท
 
CODE : PTC-N053-0005
ภาพป่าบัว
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 100*160 ซ.ม.
ราคา 5,500.- บาท
 
 
 
CODE : PTC-N053-0006
ภาพป่าบัว
สีดำปัดทอง
ขนาด 100*160 ซ.ม.
ราคา 5,800.- บาท
 
CODE : PTC-N076-0007
ภาพป่าบัว
สีดำปัดทอง
ขนาด 100*160 ซ.ม.
ราคา 5,800.- บาท
 
 
 
CODE : PTC-N004-0008 (ยกเลิกการผลิต)
ภาพป่าบัว
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 100*155 ซ.ม.
ราคา 6,600.- บาท
 
CODE : PTC-N004-0009 (ยกเลิกการผลิต)
ภาพป่าบัว
สีอะคริลิค
ขนาด 100*155 ซ.ม.
ราคา 6,900.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTC-N004-0010 (ยกเลิกการผลิต)
ภาพป่าบัว
สีอะคริลิค
ขนาด 100*155 ซ.ม.
ราคา 6,900.- บาท
 
CODE : PTC-N004-0011 (ยกเลิกการผลิต)
ภาพป่าบัว
สีดำปัดทอง
ขนาด 100*155 ซ.ม.
ราคา 6,900.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTC-N003-0012
ภาพดอกชบา
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 90*160 ซ.ม.
ราคา 6,900.- บาท
 
CODE : PTC-N003-0013
ภาพดอกบัว
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 90*160 ซ.ม.
ราคา 6,900.- บาท
 
 
CODE : PTC-N004-0014
ภาพดอกเฮริโคเนียร์
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 100*150 ซ.ม.
ราคา 6,600.- บาท
 
 
 
CODE : PTC-N004-0015
ภาพดอกเฮริโคเนียร์
สีอะคริลิค
ขนาด 100*150 ซ.ม.
ราคา 6,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTC-N053-0016
ภาพดอกลีลาวดี
สีอะคริลิค
ขนาด 50*70 ซ.ม.
ราคา 2,800.- บาท
 
CODE : PTC-N053-0017 (ยกเลิกการผลิต)
ภาพดอกกล้วยไม้
สีอะคริลิค
ขนาด 80*120 ซ.ม.
ราคา 4,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTC-N053-0018 (ยกเลิกการผลิต)
ภาพดอกกล้วยไม้
สีอะคริลิค
ขนาด 80*120 ซ.ม.
ราคา 4,900.- บาท
 
CODE : PTC-N004-0019
ภาพป่าบัว
สีอะคริลิค
ขนาด 100*160 ซ.ม.
ราคา 5,900.- บาท
CODE : PTC-N004-0020
ภาพป่าบัว
สีดำปัดทอง
ขนาด 100*160 ซ.ม.
ราคา 5,900.- บาท
 
Page.   1   2   3 
     ชมตัวอย่างการติตั้งภาพประติมากรรมหินทราย