บริษัท เนเชอรัล สโตน เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่าหากผู้ใดนำเอาภาพผลงาน ภาพสินค้า หรือข้อความใดๆ ของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นภาพลิขสิทธิ์และสินค้าลิขสิทธิ์โดยทั้งสิ้น ไปทำการ ดัดแปลง แก้ไข ตัดต่อ ทำซ้ำ เพื่อเสนอขาย หรือแอบอ้าง หรือเผยแพร่ต่อสาธารชน โดยไม่ได้รับอนุญาติ บุคคลนั้นจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ตามกฏหมายตามมาตรา 30,31 (มาตรา 69,70) มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000-800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฏหมายจนถึงที่สุดไม่ว่ากรณีใด ๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 

 
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
 
 
B
1
 
C
1
2
3
4
5
6
8
 
D
 
1
2
3
4
5
8
9
16
17
 
E
1
2
3
4
 
F
1
2
3
 
G
1
 
 
 
หินเทียม อิฐเทียม หินประยุกต์ อิฐโบราณ หินเทียม Page 1 หมวด LMS
 
Page 1  หมวด  LMS
 

 

 
NSC-LMS-D01
Ledgestone  Series
  
Price :  ราคาปรกติ  1,290 บาท/ ตรม.
 
ลดพิเศษเหลือ  990  บาท/ตรม.
 
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งสินค้า

  

                                                   
NSC-LMS-D02
Ledgestone  Series
  
Price :  ราคาปรกติ  1,290 บาท/ ตรม.
 
ลดพิเศษเหลือ  990  บาท/ตรม.
 
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งสินค้า
                                                      

 

 NSC-LMS-D03

Ledgestone  Series
  
Price :  ราคาปรกติ  1,290 บาท/ ตรม.
 
ลดพิเศษเหลือ  990  บาท/ตรม.
 
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งสินค้า
 
 
NSC-LMS-D05
 
Ledgestone  Series
  
Price :  ราคาปรกติ  1,290 บาท/ ตรม.
 
ลดพิเศษเหลือ  990  บาท/ตรม.
 
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งสินค้า
 
 
NSC-LMS-D11
 
Ledgestone  Series
  
Price :  ราคาปรกติ  1,290 บาท/ ตรม.
 
ลดพิเศษเหลือ  990  บาท/ตรม.
 
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งสินค้า
 
 
NSC-LMS-D18
 
Ledgestone  Series
  
Price :  ราคาปรกติ  1,290 บาท/ ตรม.
 
ลดพิเศษเหลือ  990  บาท/ตรม.
 
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งสินค้า
 
 
NSC-LMS-D20
 
Ledgestone  Series
  
Price :  ราคาปรกติ  1,290 บาท/ ตรม.
 
ลดพิเศษเหลือ  990  บาท/ตรม.
 
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งสินค้า
 
 
NSC-LMS-D29
 
Ledgestone  Series
  
Price :  ราคาปรกติ  1,290 บาท/ ตรม.
 
ลดพิเศษเหลือ  990  บาท/ตรม.
 
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งสินค้า
 
 
NSC-LMS-D31
 
Ledgestone  Series
  
Price :  ราคาปรกติ  1,290 บาท/ ตรม.
 
ลดพิเศษเหลือ  990  บาท/ตรม.
 
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งสินค้า
 
 
NSC-LMS-D36
 
Ledgestone  Series
  
Price :  ราคาปรกติ  1,290 บาท/ ตรม.
 
ลดพิเศษเหลือ  990  บาท/ตรม.
 
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งสินค้า
 
 
NSC-LMS-D38
 
Ledgestone  Series
  
Price :  ราคาปรกติ  1,290 บาท/ ตรม.
 
ลดพิเศษเหลือ  990  บาท/ตรม.
 
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งสินค้า
 
 
NSC-LMS-DH1
 
Ledgestone  Series
  
Price :  ราคาปรกติ  1,290 บาท/ ตรม.
 
ลดพิเศษเหลือ  990  บาท/ตรม.
 
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งสินค้า