บริษัท เนเชอรัล สโตน เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่าหากผู้ใดนำเอาภาพผลงาน ภาพสินค้า หรือข้อความใดๆ ของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นภาพลิขสิทธิ์และสินค้าลิขสิทธิ์โดยทั้งสิ้น ไปทำการ ดัดแปลง แก้ไข ตัดต่อ ทำซ้ำ เพื่อเสนอขาย หรือแอบอ้าง หรือเผยแพร่ต่อสาธารชน โดยไม่ได้รับอนุญาติ บุคคลนั้นจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ตามกฏหมายตามมาตรา 30,31 (มาตรา 69,70) มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000-800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฏหมายจนถึงที่สุดไม่ว่ากรณีใด ๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 

 
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
 
 
B
1
 
C
1
2
3
4
5
6
8
 
D
 
1
2
3
4
5
8
9
16
17
 
E
1
2
3
4
 
F
1
2
3
 
G
1
 
 
 
ภาพวิถีชนบทและการละเล่นไทย ภาพหินทราย ,ภาพประติมากรรมหินทราย,ภาพทรายหล่อ ,ภาพหินทรายติดผนัง Page.1
 
 
     ชมภาพการติดตั้งภาพประติมากรรมหินทรายด้านล่าง
 
CODE : PTD-N003-0001
ภาพขวัญเรียม
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 200*120 ซ.ม.
ราคา 9,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTD-N003-0002
ภาพขวัญเรียม
สีฝุ่น
ขนาด 200*120 ซ.ม.
ราคา 10,600.- บาท
 
 
 
CODE : PTD-N038-0003
ภาพวิถีชนบท โม่ข้าว
สีฝุ่น
ขนาด 166*96 ซ.ม.
ราคา 5,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTD-N038-0004
ภาพวิถีชนบท เก็บบัวริมบึง
สีอะคริลิค
ขนาด 166*96 ซ.ม.
ราคา 6,200.- บาท
 
 
 
 
 
CODE : PTD-N038-0005
ภาพวิถีชนบท ตำข้าว
สีฝุ่น
ขนาด 120*80 ซ.ม.
ราคา 4,700.- บาท
 
 
 
 
 
CODE : PTD-N038-0006
ภาพวิถีชนบท ชาวนา
สีฝุ่น
ขนาด 120*80 ซ.ม.
ราคา 4,700.- บาท
 
 
 
CODE : PTD-N038-0007
ภาพวิถีชนบท เครื่องปั้นดินเผา
สีฝุ่น
ขนาด 167*96 ซ.ม.
ราคา 5,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTD-N038-0008
ภาพวิถีชนบท ฝัดข้าว
สีฝุ่น
ขนาด 160*93 ซ.ม.
ราคา 5,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTD-N038-0009
ภาพวิถีชนบท เกี่ยวข้าว
สีฝุ่น
ขนาด 167*95 ซ.ม.
ราคา 5,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTD-N038-0010
ภาพวิถีชนบท จับปลา
สีฝุ่น
ขนาด 167*95 ซ.ม.
ราคา 5,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTD-N038-0011
ภาพวิถีชนบท จับปลา
สีอะคริลิค
ขนาด 167*95 ซ.ม.
ราคา 6,200.- บาท
 
 
 
CODE : PTD-N038-0012
ภาพวิถีชนบท ทำนา
สีฝุ่น
ขนาด 167*95 ซ.ม.
ราคา 5,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTD-N038-0013
ภาพวิถีชนบท ตำข้าว
สีอะคริลิค
ขนาด 146*90 ซ.ม.
ราคา 5,500.- บาท
 
 
 
CODE : PTD-N038-0014
ภาพวิถีชนบท ทำนา
สีอะคริลิค
ขนาด 164*97 ซ.ม.
ราคา 6,200.- บาท
 
 
 
CODE : PTD-N038-0015
ภาพวิถีชนบท การละเล่นไทย
สีฝุ่น
ขนาด 165*95 ซ.ม.
ราคา 5,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTD-N038-0016
ภาพวิถีชนบท การละเล่นไทย
สีอะคริลิค
ขนาด 165*95 ซ.ม.
ราคา 6,200.- บาท
 
 
 
CODE : PTD-N050-0017
ภาพวิถีชนบท จับปลา
สีฝุ่น
ขนาด 167*96 ซ.ม.
ราคา 5,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTD-N050-0018
ภาพวิถีชนบท ทำนา
สีฝุ่น
ขนาด 167*96 ซ.ม.
ราคา 5,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTD-N050-0019
ภาพวิถีชนบท ทำสวน
สีฝุ่น
ขนาด 167*96 ซ.ม.
ราคา 5,900.- บาท
 
 
 

CODE : PTD-N050-0020
ภาพวิถีชนบท ตลาดบก
สีฝุ่น
ขนาด 167*96 ซ.ม.
ราคา 5,900.- บาท
 
 
 
 
Page.   1   2   3 
 
 ภาพการติดตั้งภาพประติมากรรมหินทราย