บริษัท เนเชอรัล สโตน เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่าหากผู้ใดนำเอาภาพผลงาน ภาพสินค้า หรือข้อความใดๆ ของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นภาพลิขสิทธิ์และสินค้าลิขสิทธิ์โดยทั้งสิ้น ไปทำการ ดัดแปลง แก้ไข ตัดต่อ ทำซ้ำ เพื่อเสนอขาย หรือแอบอ้าง หรือเผยแพร่ต่อสาธารชน โดยไม่ได้รับอนุญาติ บุคคลนั้นจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ตามกฏหมายตามมาตรา 30,31 (มาตรา 69,70) มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000-800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฏหมายจนถึงที่สุดไม่ว่ากรณีใด ๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 

 
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
 
 
B
1
 
C
1
2
3
4
5
6
8
 
D
 
1
2
3
4
5
8
9
16
17
 
E
1
2
3
4
 
F
1
2
3
 
G
1
 
 
 
ภาพวรรณคดีไทยและศิลปะเขมร Page.1
 
 
     ชมตัวอย่างการติดตั้งภาพประติมากรรมหินทรายด้านล่าง
 
 
 
CODE : PTB-N011-0001
ภาพกินนรป่าบัว
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 110*120 ซ.ม.
ราคา 4,700.- บาท
 
 
 
CODE : PTB-N011-0002
ภาพกินนรีป่าบัว
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 110*120 ซ.ม.
ราคา 4,700.- บาท
CODE : PTB-N002-0003
ภาพกินรีนั่ง 1 องค์
สีทรายเหลืองปัดทองเครื่องทรง
ขนาด 80*110 ซ.ม.
ราคา 3,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTB-N002-0004
ภาพกินรียืน 1 องค์
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 80*110 ซ.ม.
ราคา 3,900.- บาท
 
CODE : PTB-N002-0005
ภาพกินรียืน 2 องค์
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 95*110 ซ.ม.
ราคา 3,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTB-N002-0006
ภาพกินรีถอดปีก 2 องค์
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 90*110 ซ.ม.
ราคา 3,900.- บาท
CODE : PTB-N002-0007
ภาพนางกางร่ม
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 80*110 ซ.ม.
ราคา 3,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTB-N001-0008
ภาพนางพิกุลทอง
สีอะคริลิค
ขนาด 80*110 ซ.ม.
ราคา 4,200.- บาท
 
CODE : PTB-N001-0009
ภาพมโนราห์เหิน
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 80*110 ซ.ม.
ราคา 3,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTB-N001-0010
ภาพมโนราห์เหิน
สีทรายเหลืองปัดทองเครื่องทรง
ขนาด 80*110 ซ.ม.
ราคา 4,200.- บาท
 
 
 
CODE : PTB-N011-0011
ภาพกินรีนั่งคุกเข่า1
สีเขียวเก่า
ขนาด 75*135 ซ.ม.
ราคา 4,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTB-N011-0012
ภาพกินรีนั่งคุกเข่า2
สีเขียวเก่า
ขนาด 75*135 ซ.ม.
ราคา 4,900.- บาท
CODE : PTB-N001-0013
ภาพกินรีร่ายรำ
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 80*110 ซ.ม.
ราคา 3,900.- บาท
 
 
 
CODE : PTB-N001-0014
ภาพกินรีร่ายรำ
สีอะคริลิค
ขนาด 80*110 ซ.ม.
ราคา 4,200.- บาท

CODE : PTB-N001-0015
ภาพนางนกยูง
สีอะคริลิค
ขนาด 80*110 ซ.ม.
ราคา 4,200.- บาท
 
 
 
CODE : PTB-N001-0016
ภาพนางนกยูง
สีอะคริลิค
ขนาด 80*110 ซ.ม.
ราคา 4,200.- บาท
 
 
 
 
CODE : PTB-N003-0017
ภาพเด็กชายไหว้
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 100*150 ซ.ม.
ราคา 5,900.- บาท
 
 
 
 
 
CODE : PTB-N003-0018
ภาพเด็กหญิงไหว้
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 100*150 ซ.ม.
ราคา 5,900.- บาท
 
CODE : PTB-N003-0019
ภาพนางงามป่าบัวรินน้ำ
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 0*0 ซ.ม.
ราคา 0.- บาท
CODE : PTB-N001-0020
ภาพนางงามอุ้มโถรินน้ำ
สีทรายเหลืองธรรมชาติ
ขนาด 78*106 ซ.ม.
ราคา 4,200.- บาท
 
Page.   1   2   3 
     ภาพตัวอย่างการติดตั้งภาพประติมากรรมหินทราย