บริษัท เนเชอรัล สโตน เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่าหากผู้ใดนำเอาภาพผลงาน ภาพสินค้า หรือข้อความใดๆ ของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นภาพลิขสิทธิ์และสินค้าลิขสิทธิ์โดยทั้งสิ้น ไปทำการ ดัดแปลง แก้ไข ตัดต่อ ทำซ้ำ เพื่อเสนอขาย หรือแอบอ้าง หรือเผยแพร่ต่อสาธารชน โดยไม่ได้รับอนุญาติ บุคคลนั้นจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ตามกฏหมายตามมาตรา 30,31 (มาตรา 69,70) มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000-800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฏหมายจนถึงที่สุดไม่ว่ากรณีใด ๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 

 
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
 
 
B
1
 
C
1
2
3
4
5
6
8
 
D
 
1
2
3
4
5
8
9
16
17
 
E
1
2
3
4
 
F
1
2
3
 
G
1
 
 
 
หินหน้าเรียบ หินทรายหน้าเรียบ หินหน้าเรียบปูขอบสระว่ายน้ำ หินทราย หินหน้าเรียบ สำหรับงานปูพื้นและผนัง (ชมตัวอย่างการติดตั้งด้านล่าง)
 
 
 
 
      
 
 
NSC-SNR-001
Yellow Wooden Sandstone 
หินทรายเหลืองลายไม้หน้าเรียบ
 
 
 1.ขนาดมาตราฐาน 30 x 60 x 1.7-2 ซ.ม.
                 -เกรดธรรมดา 880.- / ตร.ม. ลดเหลือ 680.- / ตร.ม.
           -เกรดคัด 1,080.- / ตร.ม. ลดเหลือ 880.- / ตร.ม
 
     หินหนา 2 ซ.ม.ขนาดสั่งตัดนอกไซด์มาตราฐาน
 40 x 80 x 1.7-2 cm.+ เพิ่ม 300.- / ตร.ม.
           50 x 30 - 150 x 1.7-2 ซ.ม.+ เพิ่ม 800.- / ตรม.
        เจียรมลความหนาหิน 2 ซ.ม.(ลบเหลี่ยม,บัวกลม)
ราคา 2 บาท / 1 ซ.ม.
 
 
2.ขนาดมาตราฐาน 30 x 60 x 2.7-3 ซ.ม.
                       -เกรดธรรมดา 1,280.- / ตร.ม. ลดเหลือ 1,080.- / ตร.ม.
                -เกรดคัด 1,480.- / ตร.ม. ลดเหลือ 1,280.- / ตร.ม.
 
   หินหนา 3 ซม.ขนาดสั่งตัดนอกไซด์มาตราฐาน
  40 x 80 x 2.7-3 cm. + เพิ่ม 400.- / ตร.ม.
         50 x 30 -150 x 2.7-3 ซ.ม.+ เพิ่ม 900.- / ตรม.
      เจียรมลความหนาหิน 3 ซ.ม.(ลบเหลี่ยม,บัวกลม)
ราคา 2.5 บาท / 1 ซ.ม.
 
 
3.ขนาดมาตราฐาน 30 x 60 x 4.7-5 ซ.ม.
                      -เกรดธรรมดา 1,680.- / ตร.ม. ลดเหลือ 1,480.- / ตร.ม.
              -เกรดคัด 1,880.- / ตร.ม. ลดเหลือ 1,680.- / ตร.ม.
 
    หินหนา 5 ซม.ขนาดสั่งตัดนอกไซด์มาตราฐาน
   40 x 80 x 4.7-5 cm. + เพิ่ม  600.- / ตร.ม.
             50 x 30 -150 x 4.7-5 cm. + เพิ่ม 1,200.- / ตรม.
      เจียรมลความหนาหิน 5 ซ.ม.(ลบเหลี่ยม,บัวกลม)
ราคา 4 บาท / 1 ซ.ม.
 
 
ใช้สำหรับงานปูพื้นทางเดิน ผิวเรียบ ไม่สะดุด ไม่บาดเท้า
ปูพื้น ลานเอนกประสงค์ ปูพื้นหอประชุม ปูพื้นทางเดินสนามหญ้า จัดสวน
ใช้สำหรับงานติดผนังผิวเรียบ ผนังอาคารสูง
โชว์ความสวยงามของของสายแร่ธรรมชาติ
ซึ่งมีสีเหลือง ส้ม น้ำตาล ลายไม้เหมือนเนื้อไม้สีเหลืองทอง
สำหรับงานปูขอบสระว่ายน้ำลูกค้าสามารถสั่งเจียรมลลบเหลี่ยมได้
งานสระว่ายน้ำปูขอบสระ ทำให้ไม่ลื่น ดูดเท้า ป้องกันอันตราย
 
 
 
 
 
 
 
NSC-SNR-002
Rainbow White Sandstone 
หินทรายสีขาวประกายรุ้งหน้าเรียบ
เนื้อหินจะมีสีขาวปนสายแร่ธรรมชาติ
สีชมพู สีเหลือง สีม่วง สีน้ำตาล
อ่อนและเข้มตามธรรมชาติ
  
 
 1.ขนาดมาตราฐาน 30 x 60 x 1.7-2 ซ.ม.
                 -เกรดธรรมดา 980.- / ตร.ม. ลดเหลือ 780.- / ตร.ม.
           -เกรดคัด 1,180.- / ตร.ม. ลดเหลือ 980.- / ตร.ม
 
     หินหนา 2 ซ.ม.ขนาดสั่งตัดนอกไซด์มาตราฐาน
 40 x 80 x 1.7-2 cm.+ เพิ่ม 300.- / ตร.ม.
           50 x 30 - 150 x 1.7-2 ซ.ม.+ เพิ่ม 800.- / ตรม.
        เจียรมลความหนาหิน 2 ซ.ม.(ลบเหลี่ยม,บัวกลม)
ราคา 2 บาท / 1 ซ.ม.
 
 
2.ขนาดมาตราฐาน 30 x 60 x 2.7-3 ซ.ม.
                       -เกรดธรรมดา 1,380.- / ตร.ม. ลดเหลือ 1,180.- / ตร.ม.
                -เกรดคัด 1,580.- / ตร.ม. ลดเหลือ 1,380.- / ตร.ม.
 
   หินหนา 3 ซม.ขนาดสั่งตัดนอกไซด์มาตราฐาน
  40 x 80 x 2.7-3 cm. + เพิ่ม 400.- / ตร.ม.
         50 x 30 -150 x 2.7-3 ซ.ม.+ เพิ่ม 900.- / ตรม.
      เจียรมลความหนาหิน 3 ซ.ม.(ลบเหลี่ยม,บัวกลม)
ราคา 2.5 บาท / 1 ซ.ม.
 
 
3.ขนาดมาตราฐาน 30 x 60 x 4.7-5 ซ.ม.
                      -เกรดธรรมดา 1,780.- / ตร.ม. ลดเหลือ 1,580.- / ตร.ม.
              -เกรดคัด 1,980.- / ตร.ม. ลดเหลือ 1,780.- / ตร.ม.
 
    หินหนา 5 ซม.ขนาดสั่งตัดนอกไซด์มาตราฐาน
   40 x 80 x 4.7-5 cm. + เพิ่ม  600.- / ตร.ม.
             50 x 30 -150 x 4.7-5 cm. + เพิ่ม 1,200.- / ตรม.
      เจียรมลความหนาหิน 5 ซ.ม.(ลบเหลี่ยม,บัวกลม)
ราคา 4 บาท / 1 ซ.ม.
 
  
ใช้สำหรับงานปูพื้นทางเดิน ผิวเรียบ ไม่สะดุด ไม่บาดเท้า
ปูพื้น ลานเอนกประสงค์ ปูพื้นหอประชุม ปูพื้นทางเดินสนามหญ้า จัดสวน
ใช้สำหรับงานติดผนังผิวเรียบ ผนังอาคารสูง
โชว์ความสวยงามของของสายแร่ธรรมชาติ
ซึ่งมีสีเหลือง ส้ม น้ำตาล ลายไม้เหมือนเนื้อไม้สีเหลืองทอง
สำหรับงานปูขอบสระว่ายน้ำลูกค้าสามารถสั่งเจียรมลลบเหลี่ยมได้
งานสระว่ายน้ำปูขอบสระ ทำให้ไม่ลื่น ดูดเท้า ป้องกันอันตราย
 
 
 
 
 
 
NSC-SNR-003
Grey & Green Sandstone 
หินทรายเขียวอมเทาหน้าเรียบ 
 
 1.ขนาดมาตราฐาน 30 x 60 x 1.7-2 ซ.ม.
 สอบถามราคากับพนักงานขาย
หนา 2 ซ.ม.ขนาดสั่งตัดนอกไซด์มาตราฐาน
สอบถามราคากับพนักงานขาย 
        เจียรมลความหนาหิน 2 ซ.ม.(ลบเหลี่ยม,บัวกลม) ราคา 2 บาท / 1 ซ.ม.
 
 
2.ขนาดมาตราฐาน 30 x 60 x 2.7-3 ซ.ม.
สอบถามราคากับพนักงานขาย
 หนา 3ซ.ม.ขนาดสั่งตัดนอกไซด์มาตราฐาน
สอบถามราคากับพนักงานขาย  
      เจียรมลความหนาหิน 3 ซ.ม.(ลบเหลี่ยม,บัวกลม) ราคา 2.5 บาท / 1 ซ.ม.
 
 
3.ขนาดมาตราฐาน 30 x 60 x 4.7-5 ซ.ม.
สอบถามราคากับพนักงาน 
หนา 5 ซ.ม.ขนาดสั่งตัดนอกไซด์มาตราฐาน
สอบถามราคากับพนักงาน
เจียรมลความหนาหิน 5 ซ.ม.(ลบเหลี่ยม,บัวกลม) ราคา 4 บาท / 1 ซ.ม.
 
 
ใช้สำหรับงานปูพื้นทางเดิน ผิวเรียบ ไม่สะดุด ไม่บาดเท้า
ปูพื้น ลานเอนกประสงค์ ปูพื้นหอประชุม ปูพื้นทางเดินสนามหญ้า จัดสวน
ใช้สำหรับงานติดผนังผิวเรียบ ผนังอาคารสูง
โชว์ความสวยงามของของสายแร่ธรรมชาติ
ซึ่งมีสีเขียวอมเทา มีสีอ่อนและเข้มตามธรรมชาติ ตามความเข้มของสายแร่สำหรับงานปูขอบสระว่ายน้ำลูกค้าสามารถสั่งเจียรมลลบเหลี่ยมได้
งานสระว่ายน้ำปูขอบสระ ทำให้ไม่ลื่น ดูดเท้า ป้องกันอันตราย
 
 
 
 
 
 
 
NSC-SNR-004
Yellow Sandstone 
หินทรายเหลืองล้วนหน้าเรียบ
 
 1.ขนาดมาตราฐาน 30 x 60 x 1.7-2 ซ.ม.
                 -เกรดธรรมดา 880.- / ตร.ม. ลดเหลือ 680.- / ตร.ม.
           -เกรดคัด 1,080.- / ตร.ม. ลดเหลือ 880.- / ตร.ม
 
     หินหนา 2 ซ.ม.ขนาดสั่งตัดนอกไซด์มาตราฐาน
 40 x 80 x 1.7-2 cm.+ เพิ่ม 300.- / ตร.ม.
           50 x 30 - 150 x 1.7-2 ซ.ม.+ เพิ่ม 800.- / ตรม.
        เจียรมลความหนาหิน 2 ซ.ม.(ลบเหลี่ยม,บัวกลม)
ราคา 2 บาท / 1 ซ.ม.
 
 
2.ขนาดมาตราฐาน 30 x 60 x 2.7-3 ซ.ม.
                       -เกรดธรรมดา 1,280.- / ตร.ม. ลดเหลือ 1,080.- / ตร.ม.
                -เกรดคัด 1,480.- / ตร.ม. ลดเหลือ 1,280.- / ตร.ม.
 
   หินหนา 3 ซม.ขนาดสั่งตัดนอกไซด์มาตราฐาน
  40 x 80 x 2.7-3 cm. + เพิ่ม 400.- / ตร.ม.
         50 x 30 -150 x 2.7-3 ซ.ม.+ เพิ่ม 900.- / ตรม.
      เจียรมลความหนาหิน 3 ซ.ม.(ลบเหลี่ยม,บัวกลม)
ราคา 2.5 บาท / 1 ซ.ม.
 
 
3.ขนาดมาตราฐาน 30 x 60 x 4.7-5 ซ.ม.
                      -เกรดธรรมดา 1,680.- / ตร.ม. ลดเหลือ 1,480.- / ตร.ม.
              -เกรดคัด 1,880.- / ตร.ม. ลดเหลือ 1,680.- / ตร.ม.
 
    หินหนา 5 ซม.ขนาดสั่งตัดนอกไซด์มาตราฐาน
   40 x 80 x 4.7-5 cm. + เพิ่ม  600.- / ตร.ม.
             50 x 30 -150 x 4.7-5 cm. + เพิ่ม 1,200.- / ตรม.
      เจียรมลความหนาหิน 5 ซ.ม.(ลบเหลี่ยม,บัวกลม)
ราคา 4 บาท / 1 ซ.ม.
 
ใช้สำหรับงานปูพื้นทางเดิน ผิวเรียบ ไม่สะดุด ไม่บาดเท้า
ปูพื้น ลานเอนกประสงค์ ปูพื้นหอประชุม ปูพื้นทางเดินสนามหญ้า จัดสวน
ใช้สำหรับงานติดผนังผิวเรียบ ผนังอาคารสูง
โชว์ความสวยงามของของสายแร่ธรรมชาติ
ซึ่งมีสีเหลือง ส้ม น้ำตาล สำหรับงานปูขอบสระว่ายน้ำ
ลูกค้าสามารถสั่งเจียรมลลบเหลี่ยมได้
งานสระว่ายน้ำปูขอบสระ ทำให้ไม่ลื่น ดูดเท้า ป้องกันอันตราย
 
 
 
 
NSC-SNR-005
Ruby Red Sandstone
หินทรายแดงหน้าเรียบ
 
1.ขนาดมาตราฐาน 30 x 60 x 1.7-2 ซ.ม.
                 -เกรดธรรมดา 880.- / ตร.ม. ลดเหลือ 680.- / ตร.ม.
           -เกรดคัด 1,080.- / ตร.ม. ลดเหลือ 880.- / ตร.ม
 
     หินหนา 2 ซ.ม.ขนาดสั่งตัดนอกไซด์มาตราฐาน
 40 x 80 x 1.7-2 cm.+ เพิ่ม 300.- / ตร.ม.
           50 x 30 - 150 x 1.7-2 ซ.ม.+ เพิ่ม 800.- / ตรม.
        เจียรมลความหนาหิน 2 ซ.ม.(ลบเหลี่ยม,บัวกลม)
ราคา 2 บาท / 1 ซ.ม.
 
 
2.ขนาดมาตราฐาน 30 x 60 x 2.7-3 ซ.ม.
                       -เกรดธรรมดา 1,280.- / ตร.ม. ลดเหลือ 1,080.- / ตร.ม.
                -เกรดคัด 1,480.- / ตร.ม. ลดเหลือ 1,280.- / ตร.ม.
 
   หินหนา 3 ซม.ขนาดสั่งตัดนอกไซด์มาตราฐาน
  40 x 80 x 2.7-3 cm. + เพิ่ม 400.- / ตร.ม.
         50 x 30 -150 x 2.7-3 ซ.ม.+ เพิ่ม 900.- / ตรม.
      เจียรมลความหนาหิน 3 ซ.ม.(ลบเหลี่ยม,บัวกลม)
ราคา 2.5 บาท / 1 ซ.ม.
 
 
3.ขนาดมาตราฐาน 30 x 60 x 4.7-5 ซ.ม.
                      -เกรดธรรมดา 1,680.- / ตร.ม. ลดเหลือ 1,480.- / ตร.ม.
              -เกรดคัด 1,880.- / ตร.ม. ลดเหลือ 1,680.- / ตร.ม.
 
    หินหนา 5 ซม.ขนาดสั่งตัดนอกไซด์มาตราฐาน
   40 x 80 x 4.7-5 cm. + เพิ่ม  600.- / ตร.ม.
             50 x 30 -150 x 4.7-5 cm. + เพิ่ม 1,200.- / ตรม.
      เจียรมลความหนาหิน 5 ซ.ม.(ลบเหลี่ยม,บัวกลม)
ราคา 4 บาท / 1 ซ.ม.
 
ใช้สำหรับงานปูพื้นทางเดิน ผิวเรียบ ไม่สะดุด ไม่บาดเท้า
ปูพื้น ลานเอนกประสงค์ ปูพื้นหอประชุม ปูพื้นทางเดินสนามหญ้า จัดสวน
ใช้สำหรับงานติดผนังผิวเรียบ ผนังอาคารสูง
โชว์ความสวยงามของของสายแร่ธรรมชาติ
ซึ่งมีสีเหลือง ส้ม น้ำตาล สำหรับงานปูขอบสระว่ายน้ำ
ลูกค้าสามารถสั่งเจียรมลลบเหลี่ยมได้
งานสระว่ายน้ำปูขอบสระ ทำให้ไม่ลื่น ดูดเท้า ป้องกันอันตราย
ชมตัวอย่างหินทรายหน้าเรียบปูพื้น หินทรายหน้าเรียบติดผนัง