บริษัท เนเชอรัล สโตน เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่าหากผู้ใดนำเอาภาพผลงาน ภาพสินค้า หรือข้อความใดๆ ของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นภาพลิขสิทธิ์และสินค้าลิขสิทธิ์โดยทั้งสิ้น ไปทำการ ดัดแปลง แก้ไข ตัดต่อ ทำซ้ำ เพื่อเสนอขาย หรือแอบอ้าง หรือเผยแพร่ต่อสาธารชน โดยไม่ได้รับอนุญาติ บุคคลนั้นจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ตามกฏหมายตามมาตรา 30,31 (มาตรา 69,70) มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000-800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฏหมายจนถึงที่สุดไม่ว่ากรณีใด ๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 

 
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
 
 
B
1
 
C
1
2
3
4
5
6
8
 
D
 
1
2
3
4
5
8
9
16
17
 
E
1
2
3
4
 
F
1
2
3
 
G
1
 
 
 
Mountain Seriesหินจิ๊กซอนำเข้า,หินภูเขา,หินน้ำตก,หินจิ๊กซอติดผนัง,หินธรรมชาต
 
 
 
Code : NSC-MTS-001
Name  :  Mountain Stone Series
Classic Brown
Size  :  20 X 55 X 2-3 cm.
Color :  White ,Brown
 
Price  :  แผ่นตรงราคาปรกติ 2,550 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 2,350 บาท / ตรม.
 
แผ่นเข้ามุม 90 องศา (Corner)
ราคาปรกติ 2,550 บาท/ความยาว 1 เมตร
ลดพิเศษเหลือ 2,350 / ความยาว 1 เมตร
 
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
และค่าขนส่งสินค้าคิดตามใช้จริง
กรณีมีสินค้าจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ
กรณีไม่มีสต็อคใช้ระยะเวลานำเข้าประมาณ 2.5 เดือน + - ตามสภาพอากาศ
  
 
 
 
 
Code : NSC-MTS-002
Name  :  Mountain Stone Series
Classic Gray Multi
 
Size  :  20 X 55 X 2-3 cm.
Color :  White ,Gray
 
Price  :  แผ่นตรงราคาปรกติ 2,550 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 2,350 บาท / ตรม.
 
แผ่นเข้ามุม 90 องศา (Corner)
ราคาปรกติ 2,550 บาท/ความยาว 1 เมตร
ลดพิเศษเหลือ 2,350 / ความยาว 1 เมตร
 
 
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
และค่าขนส่งสินค้าคิดตามใช้จริง
กรณีมีสินค้าจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ
กรณีไม่มีสต็อคใช้ระยะเวลานำเข้าประมาณ 2.5 เดือน + - ตามสภาพอากาศ
 
 
 
Code : NSC-MTS-003
Name  :  Mountain Stone Series
Classic Gray
 
Size  :  20 X 55 X 2-3 cm.
Color :  White ,Gray,Yellow
 
Price  :  แผ่นตรงราคาปรกติ 2,550 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 2,350 บาท / ตรม.
 
แผ่นเข้ามุม 90 องศา (Corner)
ราคาปรกติ 2,550 บาท/ความยาว 1 เมตร
ลดพิเศษเหลือ 2,350 / ความยาว 1 เมตร
 
 
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
และค่าขนส่งสินค้าคิดตามใช้จริง
กรณีมีสินค้าจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ
กรณีไม่มีสต็อคใช้ระยะเวลานำเข้าประมาณ 2.5 เดือน + - ตามสภาพอากาศ
 
 
 
Code : NSC-MTS-004
Name  :  Mountain Stone Series
Classic Green Multi
 
Size  :  20 X 55 X 2-3 cm.
Color :  White ,Gray
 
Price  :  แผ่นตรงราคาปรกติ 2,550 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 2,350 บาท / ตรม.
 
แผ่นเข้ามุม 90 องศา (Corner)
ราคาปรกติ 2,550 บาท/ความยาว 1 เมตร
ลดพิเศษเหลือ 2,350 / ความยาว 1 เมตร
 
 
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
และค่าขนส่งสินค้าคิดตามใช้จริง
กรณีมีสินค้าจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ
กรณีไม่มีสต็อคใช้ระยะเวลานำเข้าประมาณ 2.5 เดือน + - ตามสภาพอากาศ
 
 
 
 
Code : NSC-MTS-005
Name  :  Mountain Stone Series
Rustic Brown
 
Size  :  20 X 55 X 2-3 cm.
Color :  Black,Yellow,Gray
 
Price  :  แผ่นตรงราคาปรกติ 2,550 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 2,350 บาท / ตรม.
 
แผ่นเข้ามุม 90 องศา (Corner)
ราคาปรกติ 2,550 บาท/ความยาว 1 เมตร
ลดพิเศษเหลือ 2,350 / ความยาว 1 เมตร
 
 
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
และค่าขนส่งสินค้าคิดตามใช้จริง
กรณีมีสินค้าจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ
กรณีไม่มีสต็อคใช้ระยะเวลานำเข้าประมาณ 2.5 เดือน + - ตามสภาพอากาศ
 
 
 
Code : NSC-MTS-006
Name  :  Mountain Stone Series
Classic White
 
Size  :  20 X 55 X 2-3 cm.
Color :  White ,Gray
 
Price  :  แผ่นตรงราคาปรกติ 2,550 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 2,350 บาท / ตรม.
 
แผ่นเข้ามุม 90 องศา (Corner)
ราคาปรกติ 2,550 บาท/ความยาว 1 เมตร
ลดพิเศษเหลือ 2,350 / ความยาว 1 เมตร
 
 
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
และค่าขนส่งสินค้าคิดตามใช้จริง
กรณีมีสินค้าจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ
กรณีไม่มีสต็อคใช้ระยะเวลานำเข้าประมาณ 2.5 เดือน + - ตามสภาพอากาศ
 
 
Code : NSC-MTS-007
Name  :  Mountain Stone Series
Classic  Green
 
Size  :  20 X 55 X 2-3 cm.
Color :  Green,yellow
Price  :  แผ่นตรงราคาปรกติ 2,550 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 2,350 บาท / ตรม.
 
แผ่นเข้ามุม 90 องศา (Corner)
ราคาปรกติ 2,550 บาท/ความยาว 1 เมตร
ลดพิเศษเหลือ 2,350 / ความยาว 1 เมตร
 
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
และค่าขนส่งสินค้าคิดตามใช้จริง
กรณีมีสินค้าจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ
กรณีไม่มีสต็อคใช้ระยะเวลานำเข้าประมาณ 2.5 เดือน + - ตามสภาพอากาศ
 
 
Code : NSC-MTS-008
Name  :  Mountain Stone Series
Classic  Yellow Multi
  
Size  :  20 X 55 X 2-3 cm.
Color :  Yellow,Brown,White
 
Price  :  แผ่นตรงราคาปรกติ 2,550 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 2,350 บาท / ตรม.
 
แผ่นเข้ามุม 90 องศา (Corner)
ราคาปรกติ 2,550 บาท/ความยาว 1 เมตร
ลดพิเศษเหลือ 2,350 / ความยาว 1 เมตร
 
 
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
และค่าขนส่งสินค้าคิดตามใช้จริง
กรณีมีสินค้าจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ
กรณีไม่มีสต็อคใช้ระยะเวลานำเข้าประมาณ 2.5 เดือน + - ตามสภาพอากาศ
 
 
 
Code : NSC-MTS-009
Name  :  Mountain Stone Series
Classic  Yellow
   
Size  :  20 X 55 X 2-3 cm.
Color :  Yellow,Brown
 
Price  :  แผ่นตรงราคาปรกติ 2,550 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 2,350 บาท / ตรม.
 
แผ่นเข้ามุม 90 องศา (Corner)
ราคาปรกติ 2,550 บาท/ความยาว 1 เมตร
ลดพิเศษเหลือ 2,350 / ความยาว 1 เมตร
 
 
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
และค่าขนส่งสินค้าคิดตามใช้จริง
กรณีมีสินค้าจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ
กรณีไม่มีสต็อคใช้ระยะเวลานำเข้าประมาณ 2.5 เดือน + - ตามสภาพอากาศ
 
 
 
 
 
Code : NSC-MTS-010
Name  :  Mountain Stone Series
Aragonite  Classic  Brown
   
Size  :  20 X 55 X 2-3 cm.
Color :  Yellow,Brown
 
Price  :  แผ่นตรงราคาปรกติ 2,550 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 2,350 บาท / ตรม.
 
แผ่นเข้ามุม 90 องศา (Corner)
ราคาปรกติ 2,550 บาท/ความยาว 1 เมตร
ลดพิเศษเหลือ 2,350 / ความยาว 1 เมตร
 
 
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
และค่าขนส่งสินค้าคิดตามใช้จริง
กรณีมีสินค้าจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ
กรณีไม่มีสต็อคใช้ระยะเวลานำเข้าประมาณ 2.5 เดือน + - ตามสภาพอากาศ
 
 
Code : NSC-MTS-011
Name  :  Mountain Stone Series
Aragonite  Classic  Brown Free Form
   
Size  :  20 X 55 X 2-3 cm.
Color :  Yellow,Brown,Grey
 
Price  :  แผ่นตรงราคาปรกติ 2,550 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 2,350 บาท / ตรม.
 
แผ่นเข้ามุม 90 องศา (Corner)
ราคาปรกติ 2,550 บาท/ความยาว 1 เมตร
ลดพิเศษเหลือ 2,350 / ความยาว 1 เมตร
 
 
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
และค่าขนส่งสินค้าคิดตามใช้จริง
กรณีมีสินค้าจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ
กรณีไม่มีสต็อคใช้ระยะเวลานำเข้าประมาณ 2.5 เดือน + - ตามสภาพอากาศ
 
 
Code : NSC-MTS-012
Name  :  Mountain Stone Series
Classic  Yellow Tskin
   
Size  :  20 X 55 X 2-3 cm.
Color :  Yellow,Brown,Grey
 
Price  :  แผ่นตรงราคาปรกติ 2,550 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 2,350 บาท / ตรม.
 
แผ่นเข้ามุม 90 องศา (Corner)
ราคาปรกติ 2,550 บาท/ความยาว 1 เมตร
ลดพิเศษเหลือ 2,350 / ความยาว 1 เมตร
 
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
และค่าขนส่งสินค้าคิดตามใช้จริง
กรณีมีสินค้าจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ
กรณีไม่มีสต็อคใช้ระยะเวลานำเข้าประมาณ 2.5 เดือน + - ตามสภาพอากาศ
 
 
 
Code : NSC-MTS-013
Name  :  Mountain Stone Series
Classic White Rustic   
Size  :  20 X 55 X 2-3 cm.
Color :  White,Yellow,Brown,Grey
 
Price  :  แผ่นตรงราคาปรกติ 2,550 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 2,350 บาท / ตรม.
 
แผ่นเข้ามุม 90 องศา (Corner)
ราคาปรกติ 2,550 บาท/ความยาว 1 เมตร
ลดพิเศษเหลือ 2,350 / ความยาว 1 เมตร
 
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
และค่าขนส่งสินค้าคิดตามใช้จริง
กรณีมีสินค้าจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ
กรณีไม่มีสต็อคใช้ระยะเวลานำเข้าประมาณ 2.5 เดือน + - ตามสภาพอากาศ
 
 
Code : NSC-MTS-014
Name  :  Mountain Stone Series
Classic White Cream  
Size  :  20 X 55 X 2-3 cm.
Color :  White,Yellow,Brown,Grey
 
Price  :  แผ่นตรงราคาปรกติ 2,550 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 2,350 บาท / ตรม.
 
แผ่นเข้ามุม 90 องศา (Corner)
ราคาปรกติ 2,550 บาท/ความยาว 1 เมตร
ลดพิเศษเหลือ 2,350 / ความยาว 1 เมตร
 
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
และค่าขนส่งสินค้าคิดตามใช้จริง
กรณีมีสินค้าจัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ
กรณีไม่มีสต็อคใช้ระยะเวลานำเข้าประมาณ 2.5 เดือน + - ตามสภาพอากาศ