บริษัท เนเชอรัล สโตน เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่าหากผู้ใดนำเอาภาพผลงาน ภาพสินค้า หรือข้อความใดๆ ของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นภาพลิขสิทธิ์และสินค้าลิขสิทธิ์โดยทั้งสิ้น ไปทำการ ดัดแปลง แก้ไข ตัดต่อ ทำซ้ำ เพื่อเสนอขาย หรือแอบอ้าง หรือเผยแพร่ต่อสาธารชน โดยไม่ได้รับอนุญาติ บุคคลนั้นจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ตามกฏหมายตามมาตรา 30,31 (มาตรา 69,70) มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000-800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฏหมายจนถึงที่สุดไม่ว่ากรณีใด ๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 

 
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
 
 
B
1
 
C
1
2
3
4
5
6
8
 
D
 
1
2
3
4
5
8
9
16
17
 
E
1
2
3
4
 
F
1
2
3
 
G
1
 
 
 
Pepble Mosaic ,โมเสคผิวธรรมชาติ,โมเสคผิวสไลด์,โมเสคผิวเรียบ,โมเสคไซด์เล็ก Page 1
 
หน้า   1   2
 
 
 
NSC-PN0001
 
 
ราคาปรกติ  2,000 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 1,800 บาท/ตรม.
 
 
 
 
 
 
NSC-PN0002
 
 
 
ราคาปรกติ 2,000 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 1,800 บาท/ตรม.
 
 
 
NSC-PN0003
 
 
 
ราคาปรกติ 2,000 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 1,800 บาท/ตรม.
 
 
 
NSC-PN0004
 
 
ราคาปรกติ 2,000 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 1,800 บาท/ตรม.
 
 
 
NSC-PN0005
 
 
ราคาปรกติ 2,000 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 1,800 บาท/ตรม.
 
 
 
NSC-PN0006
 
 
 
ราคาปรกติ 2,000 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 1,800 บาท/ตรม.
 
 
 
NSC-PN0007
 
 
 
ราคาปรกติ 2,000 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 1,800 บาท/ตรม.
 
 
 
NSC-PS0001
 
 
ราคาปรกติ 2,400 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 2,200 บาท/ตรม.
 
 
 
NSC-PS0002
 
 
 
ราคาปรกติ 2,400 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 2,200 บาท/ตรม.
 
 
 
NSC-PS0003
 
 
 
ราคาปรกติ 2,400 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 2,200 บาท/ตรม.
 
 
 
NSC-PS0004
 
 
 
ราคาปรกติ 2,400 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 2,200 บาท/ตรม.
 
 
 
NSC-PS0006
 
 
 
ราคาปรกติ 2,400 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 2,200 บาท/ตรม.
 
 
NSC-PS0007
 
 
ราคาปรกติ 2,400 บาท/ตรม.
ลดพิเศษเหลือ 2,200 บาท/ตรม.
 
หน้า   1   2